Onderhoud en Calamiteiten

Natuurlijk gaat er wel eens iets stuk in uw woonruimte. Op deze pagina treft u een link met een overzicht van de kostenverdeling bij reparaties. In het overzicht kunt u zien welke reparaties voor uw eigen rekening komen en welke voor rekening van Cornerstone Vastgoed. Voor een reparatieverzoek kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 085-4884780. U kunt ook een e-mail sturen naar info@cornerstonevastgoed.nl.

Cornerstone Vastgoed
Postadres: Postbus 93142, 2509 AC Den Haag

Klik hier voor het overzicht van de kostenverdeling bij reparaties huurder/verhuurder.

Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd voor rekening van de huurder/ bewoner!

SPOEDREPARATIES
Wij zijn 24 uur bereikbaar op telefoonnummer 085-4884780. Na 17:00 uur wordt u automatisch doorverbonden naar één van onze medewerkers of een voicemail bericht. Indien u een voicemail bericht krijgt, deze graag inspreken en uw naam, adres, telefoonnummer en de spoedmelding vermelden. U wordt dan zo spoedig mogelijk door ons terug gebeld. Ook kunt u ons 24 uur per dag bereiken via onze email: info@cornerstonevastgoed.nl

U dient Cornerstone Vastgoed altijd als eerste in kennis te stellen (het is niet toegestaan eigenhandig derden in te schakelen). Mocht u zonder toestemming van Cornerstone Vastgoed toch een derden inschakelen, zullen wij de gemaakte kosten niet aan u vergoeden.

De volgende gebreken zijn voor ons in ieder geval spoedeisend:

  • ernstige waterlekkage
  • gaslekkage
  • geen verwarming in de winter
  • glasschade vanuit de buitenkant, bijvoorbeeld door inbraak (zie lijst)
  • inbraakschade, waardoor u uw woning niet meer kunt afsluiten
  • algehele elektrastoringen
  • liftstoringen
  • slot voordeur defect
Onderhoud - calamiteiten - noodsituaties

Noodsituaties

Inbraak
Politie en uw inboedelverzekering informeren.
Aangifte doen bij de Politie (kopie aangifte opsturen naar Cornerstone Vastgoed, Postbus 93142, 2509 AC, Den Haag of e-mailen naar info@cornerstonevastgoed.nl).
Bellen naar 085-4884780.

Slot voordeur defect
Bellen naar Cornerstone vastgoed, wij regelen een sleutelmaker (is in sommige gevallen voor eigen rekening).

Lekkage naar de buren
Controleren waar de lekkage van afkomstig is en bellen naar 085-4884780.

Lekkage vanaf de buren
Neem contact op met uw buren en bellen naar 085-4884780.

Geen water
Uw leverancier bellen of er een storing gaande is, zij zullen deze moeten verhelpen.
Check of u geen betalingsachterstanden hebt, bent u niet afgesloten?

Is bovenstaande niet van toepassing dan kunt u bellen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur naar 085-4884780, anders de eerstvolgende werkdag.

Stroomstoring
Controleren of alle stoppen goed staan; aardlekschakelaar controleren.
Uw leverancier bellen of er een storing gaande is, zij zullen deze moeten verhelpen.
Check of u geen betalingsachterstanden hebt, bent u niet afgesloten?

Is bovenstaande niet van toepassing dan kunt u bellen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur naar 085-4884780, anders de eerstvolgende werkdag.

CV-storing
Mocht zich een storing voordoen, ga dan eerst na of het onderhoud dat u zelf aan de installatie moet doen is uitgevoerd (bijvoorbeeld het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie, het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval, het vervangen van filters van de mechanische ventilatie, controleren of de kranen van de radiatoren wel open staan, zijn de roosters schoon). Bel daarna pas Cornerstone Vastgoed op 085-4884780.

Brand
Brandweer inschakelen.
Direct bellen naar 085-4884780.